درباره ما

 

 

 از لحاظ شایستگی نخبگان در راس هرم قرار دارند، اما در بسیاری موارد به خاطر عدم ارتباطات با دیگر اقشار جامعه و یکدیگر، در راس تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارند. در این بین ارتباطات نخبگان کشورهای مختلف بسیار ضعیف و کم رنگ بوده که باعث شکاف عمیقی بین نخبگان جوامع مختلف شده است.

چارلز رایت میلز  بیان می‌کند که نخبگان جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آن‌ها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند».

ارتباط میان نخبگان حوزه‌های مختلف می‌تواند شروع و آغازگر تحولات بزرگ در جوامع شود. منطقه خاورمیانه با وجود اینکه آغازگر بسیاری از علوم قدیم و جدید در دنیا بوده اما در حال حاضر از مرکزیت علمی دنیا خارج شده و نخبگان این منطقه در دیگر مناطق دنیا گرد هم آمده و منشا تحولات بزرگی شده اند. ارتباطات پایدار و موثر میان نخبگان در بسترهای شکوفا خواهند شد که خود گرداننده این فضا باشند و موسسات و سازمان‌ها بدون مداخله نقش حمایت‌گری داشته باشند.  نهاد مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور با همراهیموسسه‌ی غیرتجاری بین‌المللی توسعه‌ی دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج) به عنوان حامی در تلاش برای ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط نخبگان کشورهای منطقه با یکدیگر در فضایی خلاقانه و نوآور هستند.