فرهنگ فضای تنفسی است که جوامع درون آن به خلق رویدادها می‌پردازند و اگر این فضا سرشار از نشاط و نوآوری نباشد، سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی دچار نقصان خواهند شد. در این میان تعاملات فرهنگ‌ها و اجتماعات اجتناب ناپذیر است. همکاری فرهنگی اجتماعی نخبگان کشورها می‌توانند منجر به ارائه راهکارهای نوآورانه‌ فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دیگر کشورها شود. همچنین تجربیات کشورها در رابطه با معظلات و مشکلات اجتماعی می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات در کشورهای دیگر کمک کند.

همکاری نخبگان کشورها می‌تواند در قالب همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و..... صورت پذیرد.

 

کارگروه فرهنگی اجتماعی از ایده‌ها و راهکارهای شما جهت ایجاد همکاری بین کشورها استقبال می کند.

 

کارگروه تعاملات فرهنگی و اجتماعی